Grobiņā darbu uzsāk 24h/7 tūrisma centrs ar virtuālo konsultantu