Liepājas Simfoniskais orķestris festivālā “Rimbenieks” apceļos Dienvidkurzemes novadu

2022. gada augustā, jau otro reizi, Dienvidkurzemi apceļos Liepājas Simfoniskā orķestra rīkotais mūzikas festivāls “Rimbenieks”, kas ar kopumā 14 kamermūzikas koncertiem viesosies Grobiņā, Aizputē, Pāvilostā, Durbē, Nīcā, Kazdangā, Krūtē, Gramzdā, Kalētos, Jūrmalciemā, Dēseles dzirnavās, kā arī trīs koncerti notiks Liepājā.

Festivāla “Rimbenieks” mērķis ir tuvināt augstvērtīgas mūzikas atskaņojumu cilvēku dzīvesvietai, stiprināt novada kopienas, popularizēt latviešu mūziku un veicināt Latvijas apceļošanu, sākot jau no kaimiņu pagasta.

Dienvidkurzemes novads var lepoties ar bagātīgu vēsturi, kas atstājusi daudz krāšņu liecību – gan muižas, baznīcas un to interjerus, gan arī pilsdrupas un sākotnējam nolūkam vairs neizmantotus zirgu staļļus, kam mūsdienās rasts jauns pielietojums.

Liepājas Simfoniskā orķestra kameransambļi un spoži solisti. 

Galvenais satura balsts festivālā būs kamermūzika, ko izpildīs Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķu veidoti ansambļi, pieaicinot arī citus solistus, piemēram, vienu no šo laiku spilgtākajām latviešu pianistēm, Liepājā dzimušo un uzaugušo Agnesi Egliņu.

Solistu lomu koncertos pildīs arī Liepājas Simfoniskā orķestra jaunā koncertmeistare Līga Baltābola, kura 12. augustā īpaši krāšņā festivāla atklāšanas koncertā Grobiņas Livonijas ordeņa pilsdrupās (dienu vēlāk arī Kazdangas kultūras namā) kopā ar orķestra stīgu grupu un galveno diriģentu Gintaru Rinkeviču atskaņos vienu no ievērojamākajiem un pazīstamākajiem itāļu komponista Antonio Vivaldi skaņdarbiem, vijoļkoncertu ciklu “Četri gadalaiki”.

Festivālā “Rimbenieks” solista lomā mums būs iespēja redzēt arī klarnetistu Gunti Kuzmu, kurš Liepājas Simfoniskā orķestra galvenā diriģenta amatā stāsties vien dažas nedēļas vēlāk. Ņemot vērā, ka viens no stūrakmeņiem orķestra veiksmīgai koncertdarbībai ir diriģenta un koncertmeistara savstarpēja saprašanās, jo interesantāk, ka Guntis Kuzma klarnetes solo izpildīs kopā ar orķestra koncertmeistares vadīto Liepājas stīgu kvartetu. Šādu mūziķu ansambli festivālā varēs baudīt divos koncertos – 14. augustā Gramzdas ev. lut. baznīcā un 21. augustā Nīcas ev. lut. baznīcā.

Dienvidkurzeme izauklējusi personības, kas būvējušas un sargājušas Latvijas valsti un kultūru – Kronvaldu Atis, Miķelis Valters, Zigfrīds Anna Meierovics, Sudrabu Edžus ir redzamākie no tiem. Un ir vēl kāds vīrs, ko liktenis no zemnieku mājām Priekules novada Gramzdas pagastā ir aizvedis ne tikai uz Aizputi un Liepāju, bet licis arī pildīt Kārļa Ulmaņa valdības ministra pienākumus. Tas ir Evalds Rimbenieks, baptistu mācītājs, ilggadējs Liepājas pilsētas mērs, Liepājas operas, Tautas konservatorijas un Mākslas skolas dibinātājs pirms 100 gadiem, kā arī Liepājas Filharmonijas atjaunotājs.

E. Rimbenieka atstātais mantojums ir kalpojis un joprojām kalpo par atspēriena un izaugsmes pamatu daudzām izcilām personībām, kuras veido Dienvidkurzemes, Liepājas un visas Latvijas kultūras un dzīves telpu, kādu to pazīstam mūsdienās.

E. Rimbenieka dzīves gājums vijas no Priekules, caur Aizputi uz Liepāju, tādēļ arī šogad festivāla noslēguma koncerts notiks Liepājā, sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē, piedaloties Valsts akadēmiskajam korim “Latvija”.

Pirkumu grozs